İŞKUR GEÇİCİ İSTİHDAM GÖREVLİSİ

NAZİFE SAYI(BOLAT)

SYİG

AMAÇ VE KAPSAM
18-45 yaş arası kişilerin SYDV’ de görevlendirilen İŞKUR Geçici İstihdam Görevlileri tarafından İŞKUR’ a yönlendirmeden İŞKUR sistemi üzerinden, iş arayan kayıtlarını yapmak; durumlarına uygun işgücü taleplerine yönlendirmek, işsizlik sigortası başvuruları almak, meslek edindirme kurslarına ve toplum yararına programlara yönlendirmek sosyal yardım yararlanıcılarının hızlı ve etkin bir şekilde istihdama katılımları sağlamak.

Kişilerin iş görüşmesine gitmesi ve işe kabul edilmesi durumunda gereken yol masrafı, sağlık raporu, fotoğraf vb. giderler için, 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40-TL ile 100-TL arası ‘İşe Yönlendirme Yardımı’, işe yönlendirilen kişilerin, işe yerleşmesi durumunda, aynı yıl 1 defaya mahsus aylık brüt asgari ücretin 1/3’ü kadar tutar ‘İşe Başlama Yardımı’ ve işine düzenli devam edenlere ise kömür, eğitim ve gıda yardımlarında öncelikli olarak yardımlardan yararlanmalarını sağlamak.