NİĞDE VALİLİĞİ

Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1- Başvuru Kayıt ve İnceleme Formu
2- Başvuru Dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

 

30 GÜN

2

YAKACAK YARDIMI

1- Başvuru Kayıt ve İnceleme Formu
2- Başvuru Dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

30 GÜN

3

BARINMA YARDIMI

1- Başvuru Kayıt ve İnceleme Formu
2- Başvuru Dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4-Barınma İhtiyaç Raporu/ Varsa Hasar Tespit Raporu ve Kira        Kontratı
5-Tapu Belgesi

30 GÜN

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI( BİR DEFAYA MAHSUS PARA/PERİYODİK NAKİT)

1- Başvuru Kayıt ve İnceleme Formu
2- Başvuru Dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

(Vakfımızda Dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.)

30 GÜN

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1- Başvuru Kayıt ve İnceleme Formu
2- Başvuru Dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4-Öğrenci Belgesi

5- Veliye Ait Maaş Bordrosu ( Velisi Çalışıyorsa)
( Vakfımızda Dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.)

30 GÜN

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1- SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu
2- Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (Evli ise hem kendinin hem eşinin)
3-Çocuklara Ait Kimlik Belgesi Fotokopisi

(Başvurular sürekli alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç  5 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir ve 30 günde sonuçlandırılır.)

 

 

14 GÜN

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

1- SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu
2- Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (Evli ise hem kendinin hem eşinin)
3-Çocuklara Ait Kimlik Belgesi Fotokopisi

( Başvurular sürekli alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç  5 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir ve 30 günde sonuçlandırılır.)

14  GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1-SYDV Başvuru Kayıt Formu
2-Başvuru Dilekçesi
3-Nufus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4-Medikal Malzeme Kullanımı Gerekliliğine Dair Sağlık Kurulu Raporu
5- Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Olanlardan Araç Bedelinin Tabi Olduğu Kurumca Karşılanmadığına Dair Belge
( Vakfımızda Dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.)

7 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ
(DEPREM , YANGIN ,SEL VB.)

1- Başvuru Kayıt ve İnceleme Formu
2- Başvuru Dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4-Hasar Tespit Raporu, Onarım  Raporu  vb.

 

7 GÜN

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

1- SYDV Başvuru Kayıt Formu
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
 4- Terör Zararı Tespit Tutanağı
( Vakfımızda Dosyası mevcut olan vatandaşların dilekçe ile başvurmaları yeterlidir.)

7 GÜN

11

PROJE DESTEKLERİ
(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)

1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
( Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır.Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.)

 

30 GÜN

12

PROJE DESTEKLERİ
(GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
( Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır.Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.)

30 GÜN

13

2022 SAYILI KANUN
YAŞLI AYLIĞI

1- Başvuru Formu
2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu
4- İlgili yönetmeliğin 2-c maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge
5- İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu

30 GÜN
(Nakdi Yardımlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistemden bağlanacaktır.)

14

2022 SAYILI KANUN  ÖZÜRLÜ VE ENGELLİ AYLIĞI

 1- Başvuru Formu
2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu
4- İlgili yönetmeliğin 2-c maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge
5- İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu

30 GÜN
(Nakdi Yardımlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistemden bağlanacaktır.)

15

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIMI

1- Başvuru Formu
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
4-Hane halkı çalışanlarına ait maaş bordrosu.

30 GÜN
(Nakdi Yardımlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistemden bağlanacaktır.)

16

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI

1- Başvuru Kayıt ve İnceleme Formu
2- Başvuru Dilekçesi
3-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4-Hane halkı çalışanlarına ait maaş bordrosu.

30 GÜN
(Ancak Nakdi Yardımlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistemden bağlanacaktır.)

17

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI  KANUNU GEREĞİNCE (GELİR TESPİTİ)

1-Matbu dilekçe,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-Hane halkı çalışanlarına ait maaş bordrosu.

20 GÜN

18

ACİL DURUMLARDA YAPILAN YARDIMLAR
(Vakıf Başkanınca Aciliyeti Bildirilen Başvurular)

1-Matbu Dilekçe
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

AYNI GÜN


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:             

İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Abuzer CEYLAN    İsim :Abdullah UÇGUN
Unvan :Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Müdürü   Unvan :Vali Yardımcısı
Adres :Niğde Sosyal Yardımlaşma ve   Dayanışma Vakfı   Adres :Niğde Valiliği
Tel :2322314   Tel :2322324
Faks :2135222   Faks :2322313
E-Posta :abuzerceylan68 @hotmail.com    E-Posta :nigde@icisleri.gov.tr