GELİR TESTİ

Amaç: Ailelerin Genel Sağlık Sigortası primlerinin kim tarafından ödeneceğini ve ne kadar olacağını belirlemek.

Yöntem: SOYBİS (Sosyal Yardım Bilgi Sistemi) ve sosyal incelemeler yolu ile ailelerin toplam gelirlerinin aylık ortalaması tespit edilip ailedeki kişi sayısına bölünür.

Vakıfların gelir testi sonucunda belirleyeceği kişi başına düşen ortalama aylık gelire göre aşağıdaki tablodaki prim ödeme yükümlüleri ve prim miktarları belirlenir.

Gelir Kodu Kişi Başına Aylık Gelir Durumu Gelir Aralığı (TL) Prim Durumu
G0 Brüt asgari ücretin üçte birinin altında 0–313,50 Primi devlet tarafından ödenecektir.
G1 Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında 313,50–940,50 Primi kişi ödeyecek. Prim tutarı: 313,50x %12 = 37,62 TL
G2 Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında 940,50-1.881 Primi kişi ödeyecek. Prim tutarı: 940,50 x %12 = 112,86 TL
G3 Brüt asgari ücretin iki katından fazla 1.881 - Primi kişi ödeyecek. Prim tutarı: 1.881 x %12 = 225,72 TL

Gelir Testinin Kapsamı

1. Primi devlet tarafından ödenecek kişiler (G0): Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, puanlara formülüne göre tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar. (Kanundaki adı 60c1)

2. Primini kendileri ödeyecek kişiler: Sigorta sistemi dışında olup bir geliri olması nedeniyle sağlık sigortası primi ödemek durumunda kalan vatandaşlar. Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan vatandaşlar. (Kanundaki adı 60g)

Vatandaşların kendi çalışmalarından kaynaklanan zorunlu sigortaları sona erdikten sonra 10 gün içinde yeniden sigortalı olmazlarsa veya başka bir maddeye göre sağlık sigortalısı sayılmazlarsa Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmiş sayılacaklardır. Kişi kendisi bu süre içinde ikametgâhının bulunduğu ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir tespiti yaptırmazsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen tescil edilecektir.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında Olanlar

1. Zorunlu sigortalılar

2. İsteğe bağlı sigortalılar

3. Gelir Testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar(kanundaki adı 60c1)

4. Vatansızlar ve sığınmacılar

5. Sayılan kanunlara göre aylık alanlar (2022, 1005, 3292, 2330, 422, 2913)

6. Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler

7. Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar

8. Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler

9. İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler

10. 5510 sayıl Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler

11. Sayılanların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar(Kanundaki adı 60g)

12. 01.10.2008 tarihinden önce anne ve ya babasının sosyal güvencesinden yararlanan kız çocukları.

 

Kanunlar;

  1. Hak Sahipliği ve Müracaat
  2. Kanun ve Sözleşmeler
  3. Yönetmelik
  4. Sık Sorulan Sorular

 

 Başvuru için gerekli belgeler;

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  2. Sosyal Yardım Bilgi Formu
  3. Hane Ziyareti Formu