1+1 TOKİ Konutları
NİĞDE İLİ
MERKEZ İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞI

EFENDİBEY MAH.CANDAN SOK 1+1 TOKİ SOSYAL KONUTLARINDA BOŞ BULUNAN VE MÜLKİYETİ VAKFIMIZA AİT 6 ADET BOŞ DAİRE İÇİN HAK SAHİBİ BELİRLENMESİ/KONUT SATIŞI BAŞVURU DUYURUSU

Niğde İli Merkez İlçesi(Yağdan Mevkii) Efendibey Mah. Candan Sok. sınırları içerisinde 1+1 TOKİ Sosyal Konutlarında 6 adet konut (Niğde İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan TOKİ İşbirliğinde yürütülen Sosyal Konut Projesi kapsamında toplam 128(yüz yirmi sekiz )adet konut yapılmış olup 6(Altı) adedi belirlenen hak sahipleri tahliye edildiğinden -4 Bloktan oluşan 128 adet Konuttan 6 adedi) boş bulunmakta olup; Niğde Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının 22/07/2015 tarih ve 31 sayılı Mütevelli Heyet Toplantısında ilgili boş dairelerin durumu görüşülmüş ve Sosyal Konut Uygulama Yönergesi 2012/3 Hükümlerince yeni hak sahiplerinin belirlenmesine( 28.060TL bedelle ve 270 ay vade ile yeni hak sahiplerine satış işleminin gerçekleştirilmesine)karar verilmiş olup ; söz konusu konutlar için başvuruda bulunmak isteyen ve Niğde İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet eden vatandaşlarımızın, başvurularını şahsen 03.08.2015/03.09.2015 tarihleri arasında başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte Niğde İli Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen ve elden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra müracaatlar; Niğde Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3294 sayılı kanun ve aranan şartlar doğrultusunda /2 aylık inceleme ve değerlendirme süresi sonunda değerlendirmeleri yapılarak Yeni Hak Sahipleri belirlenecektir.
Belirlenecek yer ve tarihte, asil ve yedek fayda sahipleri kurası noter huzurunda çekilip kura sonuçlarına istinaden konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir. Kurada %50 oranında yedek liste belirlenecektir.
Sosyal Konut Projesi yararlanıcıları, imzalayacakları borçlanma sözleşmeleri doğrultusunda konut bedellerini borçlanırlar ve hak sahibi olup sözleşme imzalaması durumunda konut borcunun tamamını ödese bile konutların teslim tarihinden itibaren 10 (on) yıl bir başkasına devredemez, kiraya veremez veya başkasına kullandıramaz/kullandırtamaz.

A.BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru sahiplerinin aşağıda yer alan özellikleri taşıması gerekmektedir.
1. T.C vatandaşı olmak,
2. 21 yaş ve üzerinde olmak,
Ancak; Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmaz,
3. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak,
4. 3294 sayılı Kanun’a uygunluğu ilgili SYDV Vakfı tarafından tespit edilmek ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alıyor veya alabilecek durumda olmak,
5. Konutları bulunduğu yerde (Niğde İli Merkez İlçesi) en az bir yıldır ikamet etmek,
6. Kendisi ile eşi, velayeti altındaki çocuklarının mülkiyetinde herhangi bir konut bulunmamak,
7. Bir hane haklı adına( yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına) yalnızca bir adet başvuru yapmak,
8. TOKİ konutlarından satın almamış ve TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak,

B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru sahipleri;
1. Nüfus Cüzdan Fotokopisini,
2. İkametgâh İl Muhaber Belgesi( Konutların yapılacağı yer sınırları içerisinde en az 1 ( bir) yıldır ikamet ettiğine dair)
3. T.C Kimlik Numaralarını ( Bütün aile bireylerinin),
4. Ayrıca, özürlü vatandaşlarımız Özürlü Kimlik Kartlarının Fotokopisini veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış Sağlık Heyet Raporunu ( en az %50 özürlü olduğuna dair),
İbraz edeceklerdir.
Başvuru sahipleri ayrıca, Başvuru Formunda istenilen diğer belgeleri de vermekle yükümlüdür.
Eksik evrak ibraz edenler, kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.
Yukarıda yer alan başvuru şartlarına sahip olan;
• 1. Kategori olan ‘’ En az % 50 özürlü vatandaşları’’
• 2. Kategori olan ‘’ Diğer alıcı adaylarının’’
başvuruları ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecektir.
3294 sayılı kanun kapsamında bulunan özürlü vatandaşlar için söz konusu İl/İlçede yapılacak toplam konut sayısının %10’ una kadar kontenjan ayrılacaktır. Yüzde hesaplaması sonucunda, 0,1’ lik artış bile özürlülerin lehine bir üst tam sayıya tamamlanır.

C. BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2015 ila 03.09.2015 tarihleri arası

D. MÜRACAAT YERİ: Aşağı Kayabaşı Mah. Şerif Ali Sok. Eski Tekel Binası -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı/NİĞDE
E.KONUT TÜRÜ , SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME VADESİ: 1+1 Daire,28.060TL,270 Ay Vade

C. HAK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ

Bir aylık başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilgili SYDV tarafından en geç iki ay içerisinde başvuru sahiplerinin durumu incelenir. Yapılan incelemeden sonra ilgili SYDV tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığına dair haklarında Mütevelli Heyet Kararı alınan başvuru sahiplerine ilişkin nihai liste oluşturulur. konut hak sahiplerini belirlemek üzere Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek yer ve tarihte, asil ve yedek fayda sahipleri kurası noter huzurunda çekilecektir. Kurada % 50 oranında yedek liste belirlenecektir.Kamuoyuna Duyurulur.
29/07/2015/Niğde SYDV


29.07.2015