Yabancı Yardımları
İçişleri Bakanlığınca sığınmacı/mülteci statüsü verilmiş yabancılar / Vatansızlar / Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanlar, İltica/Sığınma Başvuru Sahipleri,İnsan ticareti mağdurları, ülkemize yasadışı yollarla girmeye veya çıkmaya çalışırken güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanan ve ülkelerine gönderilinceye kadar gözlem altında bulundurulan yasadışı göçmenler kişilerin temel ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır.
Yabancı Uyruklu Şahıslara Vakfımızca yapılanan yardımlar ;
Gıda Yardımı/Nakit Yardımı/Giyim yardımı/Yakacak yardımı/Barınma yardımı/Aşevi-Yemek/Sağlıkla İlgili Yol Giderleri vb